logo

Tillgänglighet och begriplighet


Ett av de huvudsakliga målen har varit att alla sidor ska vara tillgängliga för så många som möjligt.

Därför har olika former av arbete med tillgänglighet varit i centrum för projektet. Främst har fokus legat på:


  • enhetlig och enkel design som ger bra överblick
  • begripliga texter
  • logiska och testade strukturer som förenklar att sidor hittas
  • tillgängliga sidor

Satsning på tillgänglighet

I arbetet med att bygga upp en ny webbplats för för Vaxholms stad genomförde vi inledningsvis en förstudie tillsammans med Funka. Funka är ett IT-bolag som har sitt ursprung i svenska handikapprörelsen och är ledande experter på tillgänglighet i Sverige. Bland annat har de arbetat med att utveckla en bas-struktur för kommunala webbplatser och det är den vi har utgått från i Vaxholms stads nya webbplats.


Mobil

Ett lika viktigt fokus har varit att alla sidor ska fungera bra i mobiltelefoner och datorer. Webbplasen är byggd med så kallad responsive design, där sidorna har en inbyggd funktion som anpassar designen till användarens medium.


Uppläst text

Webbplatsen erbjuder tjänsten talande webb för uppläsning av text. Under genvägar på startsidan hittar du länken till talande webb.