logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Trafikregler och trafiksäkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Vaxholm genom att hålla hastigheten och följa de lokala trafikföreskrifterna. Detta är av extra stor vikt vid skolor och förskolor.

I Trafikförordningen finns alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna gäller i hela landet. Det finns också regler som bara gäller i Vaxholms stad. De kallas lokala trafikföreskrifter (LtF).

En säker trafik är ett gemensamt ansvar

Bilförare har ett mycket stort ansvar i den lokala trafikmiljön och de som äger en fastighet som angränsar mot en väg, trottoar, gång- och cykelbana ska se till att ansa buskar och träd så att de inte utgör ett hinder för passage.


Läs gärna hur du tar hand om buskar och träd i broschyren "Siktröjning" under relaterad information.


 

Sidan publicerades: 2020-03-20