logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Trafik, gator och parkering

Vaxholms stad har ansvar för gator och vägar med kommunalt huvudmannaskap.

Vaxholms stad är väghållare för vägar på Vaxön samt inom mindre områden på Resarö och Rindö.

Vaxholms stad tillsammans med Vägverket och olika samfällighets-föreningar, ansvarar för skötseln av  vägnätet i kommunen.

Skötsel av det kommunala vägnätet

Följande områden och vägar ansvarar Vaxholms stad för:

 • Vaxön - övergripande ansvar
 • Resarö - Löjviksvägen, Bygårdsvägen, Överbyvägen, Lillängsvägen och GC-vägar (gång- och cykelvägar)
 • Rindö - Rindövägen och Militärvägen
 • Kullön - GC-vägar (gång- och cykelvägar) öster om väg 274 inklusive broar


Skötsel av Trafikverkets vägar

Följande vägar ansvarar Trafikverket för:

 • Länsväg 274
 • Resarövägen
 • Ytterbyvägen
 • Skarpövägen
 • Bogesundsvägen
 • Tynningövägen
 • Norra Tynningövägen


Skötsel av övriga vägar

Övriga vägar är enskilda och sköts oftast av en samfällighetsförening eller vägförening. I några fall kan det vara fastighetsägarna i området kring vägen som sköter vägen utan att någon bildad förening finns.


Synpunkter, brister och felanmälan:

Har du synpunkter på skötseln av det kommunala vägnätet är du välkommen att skriva till oss på Tekniska enheten. Det gör du genom att använda kommunens e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan på någon av vägarna som  Trafikverket ansvarar för gör du det via Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan publicerades: 2020-03-17