logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Parker och grönområden

Vaxholms variation av parker, kulturhistoriska miljöer, strand- och vattenområden och stora naturområden ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Grönstrukturen och den tätortsnära naturen ger en växande befolkning
möjlighet till en god livsmiljö där stadsrum och parker med mötesplatser ger möjligheter till möten mellan människor. Vaxholms natur- och rekreationsområden är också viktiga för den biologiska mångfalden.

Träd engagerar många, en broschyr med information som kan vara bra att känna till finns under relaterad information. 


I kommunens grönplan framtagen 2005-2006 finns parker och grönområden på Vaxön, Kullö och Tenö beskrivna. Grönplanen finns under relaterad information. 


Nedan kan du läsa mer om Vaxholms parker och grönområden.


Större parker på Vaxön

 • Lägret
  Mellan Kungsgatan och Hamngatan i centrala Vaxholm. I parken finns förutom stora gräsytor både allmän lekplats och boulebana. Längs med norra delen finns en dubbelsidig lindallé.
 • Ullbergs park
  Mellan Kungsgatan och Soldatgatan. I parken finns förutom stora gräsytor en allmän lekplats.
 • Officersparken
  Officersparken ligger mellan Kungsgatan och Parkgatan. Parken är lättillgänglig men innehåller inga anlagda vägar. Här kan man finna många trädarter, exempelvis skogsek, hästkastanj, alm och lind men även hängask och blodlönn.
 • Ekuddsparken (övre och nedre)
  I korsningen Drottninggatan/ Östra Ekuddsgatan. I nedre parkdelen finns bland annat badbrygga för allmänheten.
 • Johannesbergsparken
  Infart från Johannesbergsvägen vid Stockholmsvägen. I parken finns förutom stora gräsytor lekmateriel, ångbåtsbrygga och badplats. Vid vattnet ligger ett litet publikt badhus med en mindre sandstrand bredvid bryggan. Platsen lämpar sig bra även för de yngsta och har fint söderläge.
 • Framnäsparken
  I korsningen Framnäsvägen och Västra Ekuddsgatan.
 • Blynäsparken
  Blynäsvägen. Stora grönytor.
 • Batteriet ”kullarna” Batterigatan vid Cronhamnsgatan. Inom parkområdet finns förutom stora gräsytor även enkel badplats.


Karta över parker på Vaxön

1. Lägret 2. Ullbergs park 3. Officersparken 4. Ekuddsparken 5. Johannesbergsparken 6. Framnäsparken 7. Blynäsparken 8. Batteriet


Övriga stora grönområden i kommunen

Killingen

Killingen består av ett ca. 100 hektar stort barrskogsområde på västra Resarö och utgörs av ett mosaikartat landskap med blandade skogstyper och topografi. Området används för idrottslektioner, motionering, bär- och svampplockning samt hundrastning. Det finns även ett antal badplatser där enstaka båtar kan lägga till. De stigar och vägar som finns i området är väl använda men inte tillgängliga för rullstolar eller rullatorer. Det är möjligt att cykla och gå med barnvagn på de större stigarna.


Bogesund

Bogesundslandet är Vaxholms största naturområde och naturreservat sedan 2013-10-01.


Eriksö

Eriksö är ett av kommunens stora friluftsområden med en stor badplats med klippor och sandstrand. Förutom badning finns det ett antal andra olika aktiviteter att roa sig med. Runt området finns det ett elljusspår på 2km. På Eriksö finns det bland annat kanot-, roddbåts- och cykeluthyrning samt en kiosk. I området finns det även campingplats där man kan övernatta i tält, stuga eller huvagn/husbil.


Kullö

Kullö naturreservat ligger på Kullös nordöstra kant och utgörs av ett cirka 30 hektar stort område med hällmark, hagar och ängar.


Skarpö

På Skarpös norra sida finns ett större grönområde med stigar. Området utgörs främst av barrskog med inslag av lövträd. Jorddjupet är på många platser grunt vilket bidrar till att det finns många öppnare hällmarker där berget går i dagen.


Rindö

På Rindö, finns ett större sammanhängande skogsområde med omväxlande och varierad skog t.ex. hällmarkstallskog, fuktig strandskog och brukad skog. Här finns goda förutsättningar för arter som trivs i barr-, löv- eller fuktskog. I närheten av östra Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg finns ädellövskog med ek, hassel, ask och en rik markflora.


Tynningö

Det större grönområdet som täcker stora delar av öns centrala delar består av hälltallskog med mellanliggande lersvackor med stråk av örtrika skogar och alkärr. Tynningö har vackra natur-, cykel- och vandringsleder. På ön finns det två sjöar, Myrholmsmaren och Stora maren, varvid det vid den första finns en allmän badplats. Ett trevligt utflyktsmål är Tynningö Klack – Tynningös högsta punkt med vid utsikt över skärgården.

 

Karta över större grönområden i Vaxholm

1. Killingen, 2. Bogesund 3. Eriksö 4. Kullö 5. Tynningö 6. Rindö 7. Skarpö

 

Sidan publicerades: 2014-08-28