logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hamnar, kajer och båtplatser

I Vaxholm finns det en centralt belägen gästhamn. I kommunen finns det också ett flertal privata båtklubbar samt några mindre kommunala småbåtshamnar.

Som båtägare kan du läsa, under Relaterad information, vad du kan tänka på för att idka ett miljöanpassat båtliv.

Gästhamnsverksamhet

Gästhamnen drivs av Waxholms hamn AB på uppdrag av Vaxholms stad.

I gästhamnen finns resturang, kiosk, butiksförsäljning i sjöbodar, dusch, toalett, tvättmaskin, latrintömning samt sophantering med källsortering.

Mer information om öppettider, priser och evenemang finns på gästhamnens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan för kommunal båtplats

I Vaxholms stad finns cirka 160 båtplatser för fritidsbåtar. Ledig plats förmedlas från båtplatskön av Tekniska enheten.


Ansökan görs via Vaxholms stads E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna ställa sig i den kommunala båtplatskön ska du som:

  • Fysisk person vara kommunmedlem dvs. vara folkbokförd eller äga fast egendom i Vaxholms stad
  • Juridisk person ha din verksamhet förlagd inom Vaxholms stad


Fysisk person kan endast ansöka om en båtplats medan juridisk person har möjlighet att ansöka om en eller flera båtplatser för sin verksamhet.


Du kan läsa mer om riktlinjerna för kommunal båtplats härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunala småbåtshamnar för privatpersoner

  • Ekuddshamnen, Västra Ekuddsgatan - Ekuddsparken
  • Lilla Skutviken, Roddaregatan
  • Norrbergshamnen, Badhusgatan - Norrbergsplan 
  • Norrhamnen, Fiskaregatan - Norrhamnsplan
  • Vegabryggan, Vegabacken


Kommunal småbåtshamn för företagare

  • Sågen företagsplatser, Estlandsvägen - Kajområdet Sågen


Kommunala småbåtshamnar

Bild på kommunala småbåtshamnar

Privata båtklubbar

I kommunen finns det många privata båtklubbar som förfogar över ett stort antal båtplatser. Vid intresse av båtplats, ta direkt kontakt med respektive båtklubb.

 

Gästplatser

Tillfälliga besökare som kommer sjövägen kan nyttja de tidsbestämda platser, max 3 timmar utan ersättning, som kommunen har i Norrbergshamnen där det finns sex platser på utsidan av pontonen och i Norrhamnen där det finns fyra platser vid bryggan intill Hembygdsgården.

 

Sop- och latrintömning

Mindre fritidsbåtar har möjlighet att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken vid Estlandsvägen. Tömning kan även ske i gästhamnen för  större och mindre båtar. I Transportstyrelsens "Hamnkartan för fritidsbåtar"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se placering och rapportera eventuella brister på tömningsstationerna.

 

Båtbottentvätt

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet och kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar och tributyltenn samt algbekämpningsmedlet irgarol kan spåras runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet. Ett miljövänligt alternativ till giftiga båtbottenfärger är att rengöra båten i en båtbottentvätt. För mer information, läs Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors informationsblad om båtbottenfärg och båtbottentvätt.

 

Information båtbottenfärg och båtbottentvätt (pdf)PDF

Riktlinjer för båtbottentvätt, Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan publicerades: 2020-05-12