logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Trafik och infrastruktur

  • Biförja Rindö

    Elisabeth Larsen Brolin

Fotograf  

Det är Vaxholms stads tekniska enhet som genom sina entreprenörer ser till att du som gående, cyklist och förare kan ta dig fram på ett så säkert och behagligt sätt som möjligt - oavsett om du går i en park eller kör på stadens gator.

 

I Vaxholms stad är det Tekniska enheten som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, kajer och kommunens gatubelysning. Drift och underhåll utförs av stadens entreprenörer.


På de här sidorna får du information om bland annat trafik och parkeringar, kajer och torg. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse och tillstånd för boendeparkering. Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering.

Frågor och svar

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter