logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och din vårdgivare till exempel läkare eller sjukgymnast.

Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.

 

Du kan bli berättigad en sjukresa med:

  • Egen bil
  • Taxi
  • Specialfordon (rullstolstaxi)

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller specialfordon får du ett blått sjukresekort som fylls på varje gång du gör en sjukresa. Du ska alltid visa kortet för chauffören.


Skillnad mellan sjukresa och färdtjänstresa.

Om du har rätt till färdtjänst har du automatisk rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor och som färdtjänstresenären får du ett begränsat antal resor per år.

 

Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren. Som sjukresenär beviljas du så många resor du behöver för att resa till vård och behandling. Ditt högkostnadsskydd gäller för sjukresor men inte för färdtjänstresor.


Vad kostar det?

Sjukresa med vanlig taxi kostar max 140 kronor per enkel resa. Sjukresa med specialfordon kostar alltid 140 kronor.

Du ska inte betala chauffören när du åker med sjukresekortet.

Kundservice skickar hem räkning till dig tre till fyra veckor efter resetillfället.


Du kan inte kräva att få sjukresa. Du kan inte heller få sjukresa om skälet är att:

  • Du har långt till och från mottagningen.
  • Tidpunkten för besöket gör att det är besvärligt att färdas med kollektivtrafik.
  • Om du ska besöka företagshälsovård,hälsokontroller,egenvård eller friskvård.

 

Sidan publicerades: 2020-02-18