logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Riksfärdtjänst

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om resan inte kan genomföras utan ledsagning, kan ansöka om riksfärdtjänst utanför Stockholms län inom Sverige.

​Din ​funktionsnedsättnings svårighetsgrad avgör vilket färdmedel du får använda och om ledsagare behövs. Riksfärdtjänstresor beviljas i första hand med tåg eller buss men personbil, rullstolstaxi eller flyg kan även komma att bli aktuellt.


Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan kan beviljas om den inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.


Du som resenär betalar en egenavgift motsvarande normal kostnad med allmänna kommunikationer. Med normal resekostnad avses tåg i 2:a klass. Eventuell ledsagare medföljer utan särskild kostnad.


Är du i behov av riksfärdtjänst ringer du stadens växel och ber om en ansökningsblankett. Den skickas sedan till: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm.


Riksfärdtjänstansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före planerad avresa.

 

Sidan publicerades: 2020-04-02