logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Missbruk

Stöd för att kunna sluta med ett missbruk.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du med missbruksproblem får det stöd och den hjälp som du behöver för att komma ifrån ditt missbruk.


I detta ansvar ingår också att informera om skadeverkningar av alkohol och droger.

 

Om det blir aktuellt med en ansökan får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och som bedömer vilken hjälp du kan få.

Exempel på hjälpinsatser, som kräver ansökan, är kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem.


Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala en mindre dygnsavgift på behandlingshem.

 

Akut avgiftning - medicinsk behandling

Landstinget har ansvar för akut avgiftning och medicinsk behandling.

 

Vi handlägger även körkortsyttrande och underlag till personutredningar. I arbetet ingår uppföljning av alla insatser.

 

 

Sidan publicerades: 2020-01-07