logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Det är i första hand Stockholms läns landsting som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser men även kommunen har ansvar.

Landstinget ansvarar för primärvården. Kommunen ansvar för att erbjuda god hälso och sjukvård för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Kommunens hälso-och sjukvårdsansvar omfattar: sjukvård, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Det är patientens fasta läkarkontakt (patientansvarig läkare) som har ansvaret för att patienten undersöks, diagnostiseras och får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd kräver.

 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan(MAS) i kommunen har tillsynsansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.

 

Sidan publicerades: 2020-01-07