logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stöd och service LSS

Lagen om stöd och service för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar

Om du tillhör LSS personkrets har du rätt att ansöka om de insatser som finns enligt lagen.

 

Syftet med insatserna är att ge dig möjlighet att leva som andra och att delta i samhällslivet.

Du omfattas av LSS om du:

 

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över, efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid

 

Rättigheter

Om du inte beviljas det bistånd som du ansökt om har du möjlighet att överklaga. I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

 

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, se länk ovan.

 

Sidan publicerades: 2020-02-04