logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vårdnad, boende, umgänge

Om ni har svårt att enas i frågor som rör barnen.

Är ni som föräldrar oeniga kan ni få hjälp med att skriva avtal som rör boende, vårdnad och umgänge.

På uppdrag av tingsrätten gör familjerätten i kommunen utredningar om vårdnad, boende och /eller umgänge.

 

Till familjerätten vänder du dig om du vill bli kontaktperson/kontaktfamilj till ett barn som behöver stöd.

 

Sidan publicerades: 2020-02-04