logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem

Alla har inte ett naturligt nätverk av släkt och vänner.

Vi har alltid behov av enskilda personer och familjer som har utrymme, tid och engagemang för uppdrag som kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en period. Kontaktfamiljen erbjuder barnet en trygg miljö och god omvårdnad. Uppdragets omfattning kan exempelvis vara vistelse under en helg varannan vecka, men kan även omfatta veckodagar.

 

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar per vecka av sin fritid för att umgås med en ung eller vuxen person som har behov av att vidga sitt sociala nätverk.


Familjehem

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Barn som placeras i familjehem kan behöva omvårdnad under längre eller kortare tid, från några månader till flera år.


I uppdraget ingår bland annat att ha kontakt med barnets anhöriga, förskola/skola och sjukvård. Ersättning för samtliga uppdrag betalas som arvode och omkostnadsersättning. Kontinuerlig handledning ingår.

 

Sidan publicerades: 2020-02-18