logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Föräldrastöd

Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och kan påverka förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa.

Föräldrastöd innebär att ge föräldrarna kunskap om barns hälsa och utveckling, ge verktyg att hantera svårigheter i vardagen samt stärka föräldrars sociala nätverk.

 

År 2009 togs en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Strategin är en del av en långsiktig satsning för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga via föräldrarna. Insatserna ska vara frivilliga och utgå ifrån föräldrarnas behov. Det övergripande målet med den nationella strategin, vilket innefattar Vaxholms stads arbete, är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd tills barnet fyller 18 år.


Utgångspunkten för föräldrastödsarbetet i Vaxholms stad är ett universellt föräldrastöd, det vill säga att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. Det beror på att det är svårt att förutsäga vilka barn som i ett senare skede kommer att utveckla svårigheter. Vissa av de barn som tidigt uppvisar tecken på en oroande utveckling normaliseras med tiden medan andra barn utvecklar svårigheter.


Ytterligare en anledning till varför Vaxholm stad satsar på kommunens föräldrar är för att det är kostnadseffektivt. Varje satsad krona på föräldrastödsprogram ger i genomsnitt två kronor tillbaka. Detta på grund av den minskade andelen barn som i framtiden hamnar i utanförskap, missbruk eller kriminalitet.


Så skapar vi ett välfungerande föräldrastöd;
- ökar samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar
- erbjuder alla föräldrar föräldrastöd efter behov
- sprider kunskap om föräldrastöd och betydelsen av det

Så vet vi att vi lyckas;
- ökad andel föräldrar som genomgår en föräldrastödsutbildning
- minskad andel elever i åk 9 med svag anknytning till sina föräldrar

 

Sidan publicerades: 2020-02-14