logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Familj, barn och ungdom

Socialförvaltningen ger stöd till personer eller familjer med sociala och ekonomiska problem.

Vid misstanke om att ett barn eller ungdom far illa, kontakta enheten barn- och ungdom via växeln i Vaxholms stad.

 

Tel: 08-541 708 00

Sekretess

Om du i samband med anmälan vill vara anonym, tänk då på att inte nämna ditt namn. Anmälan görs på telefon eller brev. Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och alla har tystnadsplikt. Detta innebär att personuppgifter inte lämnas till obehöriga.

 

​Rättigheter

Vill du få information om  dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, se länk ovan.

 

Sidan publicerades: 2020-01-07