logo

Kontakta oss

Besöksadress

Skogsbovägen 9-11
Gustavsberg

Telefon

08-570 470 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Hur gör man för att ansöka?

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att få god man krävs att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

Ansökan

Om det är den sökande eller anhörig till som anser att det finns ett behov av en god man eller förvaltare, kan ansökan göras till Tingsrätten.


Anmälan

Om det är en utomstående, eller en myndighet, som är initiativtagare ska en anmälan i stället skickas till överförmyndarnämnden.


I båda fallen ska bilagorna som efterfrågas i vår blankett bifogas ansökan eller anmälan.


En ansökan ska innehålla:

- läkarintyg

- utlåtande från biståndshandläggare på kommunen, kurator, sjuksköterska eller annan myndighetsperson med god kännedom om huvudmannens privata ekonomi.


I de fall ingen specifik god man är föreslagen i ansökan kan överförmyndar- nämnden välja en lämplig person för uppdraget.

 

Sidan publicerades: 2019-08-15