logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Gruppbostad/servicebostad

Eget boende för personer som igår i LSS personkrets med omfattande behov av stöd. 

Vaxholms stad har en gruppbostad och en servicebostad som drivs Olivia omsorg AB.


Gruppbostad

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Det ingår stöd, service och omvårdnad som kan ges alla tider på dygnet. Service i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår fritid, kultur och rekreation.

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder samlade geografiskt och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. De boende får stöd genom fast anställd personal och har tillgång till ett gemensamhetsutrymme.

 

Rättigheter

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Se länk ovan.

 

Sidan publicerades: 2020-02-04