logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Klagomål och synpunkter

Om du är missnöjd.

Om du är missnöjd över något som kommunen utför kan du framföra dina klagomål direkt till personal eller arbetsledaren. Respektive utförare ansvarar för att ta emot och utreda din synpunkt eller ditt klagomål.

Du kan även framföra ditt klagomål till kommunen genom att lämna en synpunkt här på hemsidan så hjälper vi dig att förmedla synpunkten eller klagomålet till rätt utförare.

 

Om du inte får gehör för dina klagomål kan du vid allvarliga brister kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

IVO är ett statlig myndighet som tar emot anmälningar om missförhållanden.

 

Sidan publicerades: 2020-02-18