logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hemtjänst

Stöd för att du ska kunna bo kvar hemma.

Vill ha hjälp för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag, kan du ansöka om att få hemtjänst.

 

Det innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig med det du inte klarar på egen hand.

Du kan till exempel få hjälp med:

 

  • serviceinsatser: städning, tvätt, inköp
  • personlig omvårdnad: exempelvis dusch eller hjälp med vardagshygien och av-påklädning
  • matdistribution
  • trygghetstelefon


Du ansöker genom att kontakta kommunens biståndshandläggare. För att kunna fastställa just dina hjälpbehov görs en utredning för att klargöra dina önskemål och behov. Biståndsbedömningen kan ske vid besök hos biståndshandläggaren på kommunhuset, hembesök eller under en vårdplanering.


Inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med det biståndsbeslut eller den avgift kommunen fastställt har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.


 

Sidan publicerades: 2019-11-07