logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Våld i nära relationer

Vi hjälper dig som är utsatt för våld eller är orolig för någon annan. Om du själv använder våld kan du få hjälp att förändra ditt beteende.

Om du lever i en relation där det förekommer våld eller hot om våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Vaxholms stad. Vi har tystnadsplikt och det går att vara anonym när du kontaktar oss för råd och vägledning.


Telefon till socialtjänstens vuxenenhet: 08-541 708 78
(telefontid mån-fre: kl. 08.30-11.45 och 12.30-16.00. Dag före röd dag: kl 08.30-13.00). 


Du som är utsatt för våld kan få:

  • råd och stöd
  • skyddat boende
  • ekonomiskt bistånd.


Du som använder våld kan få:

  • behandling för att förändra ditt beteende.


Du som är orolig för någon annan kan få:

  • råd och stöd

Du kan också vända dig till ATV

Vaxholm stad samverkar med ATV (Alternativ till våld). Dit kan du som utsätts för våld eller du som använder dig av våld vända dig för att få stöd och behandling. ATV omfattas av både tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, deras tjänster är kostnadsfria och de är HBT-certifierade.


Telefon till ATV: 08-768 11 12


Mer om ATV:s verksamhet och våld i nära relationer hittar du på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Välj att sluta-linjen

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonlinjen bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har en våldsproblematik. Alla som ringer är anonyma och alla kommer att bemötas med respekt. 


Telefon 020-555 666
(telefontid vardagar kl. 09.30-16.00)


Bakom hjälplinjen står Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen i Skåne samt Manscentrum i Stockholm. Läs mer på www.valjattsluta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  


Vad är våld i nära relationer?

Ofta förknippar vi våld i nära relationer med fysisk misshandel men det kan också handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll.


Enligt ATV är våld varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen att göra något mot sin vilja eller sluta göra något den vill.


Informationskampanj

16-29 september 2019 genomförde Vaxholms stad en informationskampanj om våld i nära relationer. Informationskampanjen finansierades av medel från Socialstyrelsen för arbete mot våld i nära relationer.


Ladda ner kampanjaffischPDF


Se kampanjfilm


 

Sidan publicerades: 2019-11-07