logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kristeam, krishjälp

POSOM organiserar Vaxholms stads beredskap för att möta olika hot, störningar och katastroflägen.

Vad betyder POSOM? 

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

 

Målet är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.


Stödgruppen aktiveras vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller vid särskilda händelser där kommunens invånare är drabbade och normal organisation bedöms otillräcklig.


POSOMs ledningsgrupp ska leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal. Ledningsgruppen består av representanter från kommun, primärvård, kyrka och polis.

POSOMs stödgrupper kan sammankallas för tjänstgöring av kommunchef, socialchef eller kommunstyrelsens ordförande.


Ansvar för organisationen åvilar socialförvaltningen men i grupperna ingår även representanter från utbildningsförvaltningen, primärvård, polis och kyrkan. 


POSOM:s uppgifter är att:


  • Upprätta informations- och stödcentrum
  • Inhämta information om vad som inträffat samt klarlägga fakta
  • Informera om vilken hjälp kommunen kan ge
  • Hjälpa drabbade att komma i kontakt med anhöriga
  • Hjälpa till med tillfällig inkvartering
  • Hjälpa till med mat och kläder
  • Ordna tillfälliga lösningar för drabbade
  • Ge personlig och praktiskt stöd till drabbade
  • Erbjuda stöd- och uppföljningssamtal
  • Samverka med övriga berörda personer


 

Sidan publicerades: 2020-02-18