logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Information till LOV utförare

Från och med 2012-05-01 gäller Lagen om Valfrihet, LOV (2008:962), i Vaxholms stad.

Valfriheten omfattar både service-och omsorgsinsatser i hemtjänst. Valfrihetssystemet innebär att du som kund kan välja någon av de utförare som kommunen godkänt.

Hur går det till?

För att bli utförare lämnar du en ansökan enligt förfrågningsunderlaget på Vaxholms stads hemsida som tillsammans med avtalsvillkoren och övriga riktlinjer beskriver underlaget för detta. Kommunen är skyldig att lägga ut förfrågningsunderlaget på Valfrihetswebben, där alla annonser i landet finns.


Avsikten är att göra det samlade utbudet av tjänster lättillgängliga för leverantörer, utförare, till kommuner och landsting. Här kan man också få en överblick av de krav som kommuner och landsting ställer på utförare.


När ansökan är inlämnad till kommunen bjuds du in för samtal. Därefter fattar kommunen beslut om godkännande. Kommunen har det yttersta ansvaret för att godkända  utförare följer det avtal som gäller, och följer därför också regelbundet upp och kontrollerar alla utförare.


Ett godkännande innebär inte att utförare garanteras kunder.

 

Sidan publicerades: 2018-11-07