logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Skadedjur

Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor kan skapa problem i din bostad genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag.

Ibland kan djur och insekter sprida smitta. Fastighetsägaren ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur. Här hittar du tips och information om hur du undviker skadedjur.


Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ansvaret för bekämpning av skadedjur. I regel finns avtal med saneringsföretag i husförsäkringen.

I varje hyreshus ska det finnas information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.


Bor du i villa eller radhus ansvarar du själv för att hålla bostaden och tomten fri från skadedjur och ohyra. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- eller hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.


Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillser att fastighetsägare kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur.


Åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa ohyra, en enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp bör ett saneringsföretag anlitas av fastighetsägaren.


Problem med råttor

Råttor och möss ser man normalt endast enstaka exemplar av. Börjar de dyka upp i större antal finns det anledning att fundera på varför.

Som privatperson finns det mycket du kan göra för att förebygga förekomsten av möss och råttor. Genom att minimera tillgången på mat och ställen att gömma sig på kan du minska risken att få problem med gnagare.


Tänk på att

  • En kompostbehållare med hushållsavfall ska vara skadedjurssäker. Med det menas att det inte ska vara lätt för råttor och möss att ta sig in i komposten. Glöm inte att behållarbotten ska vara tät eller ha ett ordentligt nät/galler.
  • Om man lägger ut mat till fåglar eller andra vilda djur, så lockar det även till sig ovälkomna skadedjur. Lägg därför aldrig mat på marken. Fåglar matas bäst med en fritt hängande foderautomat. Städa bort spill som blir på marken under automaten.
  • Ta reda på fallfrukt i trädgården.
  • Se till att gräset är kortklippt runt huset och plantera inte buskar och träd nära fasad.


Råttor på allmän plats

Ser du många råttor på allmän plats, till exempel råttbon i parkbuskage eller många råttor i gaturummet, kontakta driftenheten.


Sanering med bekämpningsmedel

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.


Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.


Mer information

 

Sidan publicerades: 2019-05-23