logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

 • Ingen giltig användare vald.

Serveringstillstånd, alkohol

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor är tillståndsenhet och beslutande nämnd i ärenden som rör serveringstillstånd i Vaxholms stad.

Med servering menas varje form av tillhandahållande av alkoholdrycker mot betalning. Om det ingår alkoholdryck som en del i ett arrangemang för vilket erläggs entré- eller deltagaravgift är det också fråga om servering.

Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt betecknas lättdrycker.

 

Sök tillstånd

Det finns tre typer av tillstånd som du kan ansöka om:

 

 • Stadigvarande tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten, slutna sällskap och servering i inrikes trafik på fartyg.
 • Cateringtillstånd: Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.
 • Tillfälligt tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten eller slutna sällskap.


Riktlinjer serveringstillstånd i Vaxholms stad (pdf)PDF

Taxa serveringstillstånd.pdf (280,68 KB)PDF

 

Du ansöker enklast genom att använda Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors e-tjänst:

 

Ansök om serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Frågor och svar om serveringstillstånd

 

Hur mycket kostar serveringstillståndet?

I respektive kommuns taxa för serveringstillstånd redovisas kostnaden för att söka serveringstillstånd. Taxorna finns i e-tjänsterna.

 

Vem beslutar om din ansökan?

Om din verksamhet ligger i Vaxholm eller Täby så är det Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som tar beslut om ditt tillstånd. Om din verksamhet ligger i Norrtälje eller Vallentuna så är det socialnämnden i respektive kommun som tar beslutet. På Lidingö är det miljö- och stadsbyggnadsnämnden som tar beslutet.

 

Vad händer med din ansökan?

Vi bedömer de sociala konsekvenserna för det geografiska område där serveringsstället är beläget. Det kan till exempel gälla ungdomsproblem eller risk för bullerstörningar. Ansökan bedöms så snart uppgifter kommit från bland annat polisen, som undersöker ordnings- och säkerhetsfrågor och kontrollerar att den sökande inte har begått något brott. Uppgifter hämtas också från skatteverket och kronofogden.

 

När får du påbörja serveringen?

Serveringen får börja så snart tillståndet är beviljat.

 

Tillsyn

Kommunens handläggare och polisen besöker ditt serveringsställe i samband med krogtillsyn.

 

Då kontrolleras bland annat följande:

 

 • Ordning
 • Nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • Matförsäljningen
 • Serveringstiderna


När det är tillsyn får du inte hindra kommunens handläggare att komma in lokalen där alkohol serveras. Anonyma inspektioner sker endast i undantagsfall och på förekommen anledning. Inspektionerna dokumenteras skriftligen. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Vid så kallad inre tillsyn kontrolleras tillståndsinnehavaren hos kronofogden, skatteverket och polisens tillståndsenhet.

 

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen påbörja en utredning, som i allvarliga fall innebär att serveringstillståndet återkallas.

 

Alkohollagen, Sveriges riksdaglänk till annan webbplats


Byte av ägare eller arrendator

Serveringstillståndet är knutet till innehavare och serveringslokal. Vid byte av ägare eller arrendator måste den ansöka om tillstånd som prövas på samma sätt som ansökan om nytt tillstånd.

 

När behöver du inte ansöka om serveringstillstånd?

I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag.

 

Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:

 

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.


Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden, se socialtjänstlagen.

 

Sidan publicerades: 2020-05-12