logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten och anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till dem. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs.

I Vaxholm är det Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som utför denna kontroll och kommer att besöka försäljningsställena. Eventuella brister kommer att rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kan förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

 

Anmälan

Du som vill bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket. Information om hur du gör anmälan finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Där finns även information om lagar och föreskrifter, avgifter, vilka läkemedel som får säljas etc.

Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Det gäller också om du vill sluta sälja läkemedel.

 

Ändringsanmälan, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLäkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

 

I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

 

Egenkontroll, Läkemedelverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontroll och tillsyn

Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför kontrollen av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln i Täby.

Om kommunen upptäcker allvarliga brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kan, genom att hota med vite (en typ av böter), tvinga den handlare som gör fel att rätta sig.

 

 

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs.

 

Kommunen har ett kontrollansvar och tar ut en fast avgift för återkommande kontroll om 2000 kronor per år och försäljningsställe.

 

Avgift för extra kontrollbesök tas ut med 3125 kronor per besök om extra kontrollbesök krävs för att följa upp anmärkningar som konstaterats vid ordinarie besök eller för kontroll med anledning av befogat klagomål.

 

Sidan publicerades: 2020-05-12