logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Ett stort antal ämnen kan användas som köldmedium.

Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de fungerar som växthusgaser och bryter ner ozonskiktet. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet och du har en anläggning innehållande köldmedia måste du följa regler om bland annat installation, läckagekontroll och rapportering.

 

Ny lagstiftning

En ny EU-förordning trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser gäller från och med den 1 januari 2017. Den nya förordningen innebär många förändringar. Tidigare har det enbart varit antal kilo köldmedia som varit utgångspunkt för hur ofta en anläggning ska läcksökas. Nu är det istället kopplat till vilken typ köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i ton CO2-ekvivalenter (CO2e), dvs. hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

 

Kontakta det företag som utför läckagekontroller för att få veta hur den nya förordningen påverkar er användning av köldmedia.

 

Köldmedier

Köldmedier, så kallade f-gaser (fluorerade växthusgaser) finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Köldmedier kan också innehålla ozonnedbrytande föreningar. Dessa bidrar till uttunning av jordens skyddande ozonlager.

 

Kontroll och inrapportering

För att minimera läckage av köldmedier finns därför lagstiftning som ska reglera hur kontroll och inrapportering ska ske. Om du är operatör (t ex fastighetsägare eller brukare) för en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att lagstiftningen följs.

 

Har du en anläggning/aggregat (kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump) som innehåller köldmedium ska den regelbundet kontrolleras av ett ackrediterat företag. Årsrapport för föregående år ska senast den 31 mars varje år skickas in till Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor om anläggningen är rapporteringskyldig. Kontakta det företag som utför läckagekontroller för att veta om er anläggning är rapporteringsskyldig. Om årsrapport inte inkommer till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i tid riskerar ni att drabbas av miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

 

Tidigare har det enbart varit antal kilo köldmedia som varit utgångspunkt för hur ofta anläggningen ska läcksökas och om rapportering skulle ske. Nu är det istället kopplat till vilken typ av köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i ton CO2-ekvivalenter (CO2e), dvs. hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

 

Kravet på återkommande kontroll gäller för de aggregat vars köldmediemängd motsvarar 5 ton CO2e eller mer. Detta medför att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor vanligtvis inte behöver kontrolleras. Inrapportering till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ska göras om anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e.

 

Installation av ny utrustning

När ny utrustning som innehåller motsvarande minst 14 CO2e köldmedium ska installeras, ska operatören anmäla det till oss i god tid före installationen. Anmälan ska också göras om konvertering av köldmedietyp görs.

 

Sidan publicerades: 2020-05-12