logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är bland annat användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet?

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga respektive tillståndspliktiga kan du läsa i miljöprövningsförordningen (2013:251). Miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga omfattas också av miljöbalkens bestämmelser även om ingen ansökan eller anmälan krävs vid start av verksamhet.

 

Är du osäker på om din verksamhet är miljöfarlig och omfattas av bestämmelserna i miljöbalken kan du kontakta med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

 

En anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i Vaxholm ska du anmäla till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Även om du vill göra en förändring i en befintlig anmälningspliktig verksamhet och förändringen påverkar miljön ska detta anmälas. Anmälan ska du skicka till SRMH senast sex veckor innan verksamheten startar.

 

En tillståndspliktig verksamhet kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. När det gäller en förändring av en tillståndspliktig verksamhet kräver detta ett tillstånd om inte åtgärden är ringa.

 

Vilka krav ställs på dig som driver en miljöfarlig verksamhet?

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på dessa regler är det viktigt att du känner till vad de innebär.

Om du driver en miljöfarlig verksamhet tillkommer mer information under sidorna om egenkontroll, kemikaliehantering och farligt avfall.

 

 

Sidan publicerades: 2020-05-12