logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Avgifter och riskklasser

Kommunerna ska enligt lagstiftningen ha full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen genom avgifter från företagen. Hur hög avgiften blir för olika typer av anläggningar beror på de livsmedelshygieniska riskerna.

Registreringen

Registrering av en ny livsmedelsverksamhet kostar 2500 kronor, vilket motsvarar två timmars arbetstid.

Riskklassningen och den årliga kontrollavgiften

 

Baseras på tre faktorer:

  • Typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras.
  • Produktionens storlek (antal portioner per dag, antal anställda eller mängd livsmedel som tillverkas.
  • Om livsmedlen ska ätas av känsliga konsumenter (barn under 5 år, sjuka, gamla eller allergiska personer).

 

Extra tid kan läggas till för företag med menyer eller märkta livsmedler för att kontrollera att all information är korrekt.

 

Företag som visar att de har fungerande rutiner vid kontrollen bedöms behöva mindre kontrolltid och därmed en lägre avgift. Små verksamheter som redan från början har väldigt lite kontrolltid kan inte alltid sänkas. En bedömning av kontrolltidsbehovet görs alltid. Om det vid kontrollen konstateras upprepade avvikelser ökar behovet av kontroll och dremed avgiften. Timkostnanden är på 1 250 kronor per timme.

 

Avgift för extra offentlig kontroll

Om verksamheten vid den ordinarie kontrollen har brister som måste följas upp med extra inspektioner, ska verksamheten betala kostnaden för detta merarbete. Timavgiften för denna kontroll är 1100 kronor per timme.

 

Avgifter för livsmedelsföretag (pdf)PDF

 

Sidan publicerades: 2020-05-12