logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

  • Ingen giltig användare vald.

Livsmedel

Här finns information för dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet.

Innan du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet ska du låta registrera din anläggning minst 14 dagar innan start hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). En livsmedelsinspektör gör sedan ett kontrollbesök för att säkerställa att anläggningen uppfyller livsmedelslagstifitningens krav.

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först låta registrera livsmedelsanläggningen. Beloppet på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 och 75 000 kronor.


Livsmedelslagstiftningens krav

  1. Lokalen ska vara lämplig för den verksamhet du tänkt bedriva.
  2. Verksamhetsutövaren ska genomföra en faroanalys som identifierar de faror som kan förekomma i verksamheten. I analysen ska även ett system för egenkontroll finnas för att säkerställa säker livsmedelshantering.
  3. God kompetens om livsmedelshygien ska finnas inom företaget. All personal ska ha den kunskap som behövs för deras arbetsuppgifter.


Lokalkrav, SRMH (pdf)PDF


Ägarbyte och bolagsändring

Om det sker ett ägarbyte och bolagsändring behöver en nyregistrering ske. Ombildning av företag som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, jämställs med ett ägarbyte även om det är samma personer som driver verksamheten. Att inte meddela att ett ägarbyte eller bolagsändring kommer att ske leder till sanktionsavgift.


Tillfälliga verksamheter

Verksamheter som bedrivs några få gånger per år anses inte vara livsmedelsföretag och behöver därför inte registreras hos miljö- och hälsoskyddskontoret.


Exempel på detta kan vara en skolklass som säljer/serverar korv med bröd på en marknad eller ett galleri som serverar mat på en vernissage.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det alltid är du som lagar, serverar eller säljer mat till andra som är ansvarig för att maten är säker att äta.


Handhygien

Vid hantering av oförpackade livsmedel ska det finnas varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Detta gäller inte vid hantering av endast förpackade livsmedel eller där ingen beröring av livsmedel sker, t.ex. försäljning av godisremmar som tas med handskar eller plastpåse.


Temperatur

Håll koll på alla temperaturer. Se till att varm mat hålls varm och kall mat hålls kall.


Beredning

Alla råvaror bör vara pannfärdiga och färdigskurna och endast tillagning och/eller montering ske på plats. Om styckning eller strimling av livsmedel förekommer ställs oftast högre krav på lokal och utrustning.


Dricksvatten

Vattnet som används till matlagning och dryck ska tas från en kontrollerad dricksvattenanläggning. Dunkar och tankar ska hållas rena, skyddas från solljus och vattnet bör bytas regelbundet. Märkning Förpackade livsmedel ska vara märkta, men det gäller inte livsmedel för omedelbar förtäring, t.ex. smörgåsar.


Toalett

Vid hantering av oförpackade livsmedel ska personalen ha tillgång till toalett som inte används av allmänheten. Skyddskläder Rena och lämpliga skyddskläder ska användas.


Mobila verksamheter

En mobil livsmedelsanläggning serverar eller saluhåller livsmedel och kan förflyttas mellan olika försäljningsplatser. Exempel på mobila verksamheter är: fordon, tält, fartyg, vagn eller liknande.


Om verksamheten inte har en fast plats, till exempel om man åker runt till olika platser och säljer eller serverar livsmedel, anses det vara en mobil livsmedelsanläggning. Anmälan för registrering ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Saknas en huvudsaklig kommun så kontakta den kommunen där du bor eller där bolaget är registrerat.


Tillstånd

Tänk på att andra tillstånd och avtal kan behövas som till exempel bygglov, polistillstånd, avfall, eller fettavskiljare. Kontakta ansvarig myndighet eller avdelning.


Vatten i dunksystem

Om anläggningen får sitt dricksvatten via dunkar ställs särskilda krav på kontroll av vattenkvaliteten.


Vattenprover

Livsmedelsföretagaren ska ta prov på vattnet i anläggningen minst en gång per år. Provet ska tas sommartid, juli-augusti. Det prov som ska tas kallas normalkontroll hos användare mikrobiologiska parameterar.

Prov kan lämnas in i Norrtälje, Täby eller Vaxholm oavsett i vilken kommun din verksamhet ligger. Provet ska dock tas samma dag som inlämning.I Norrtälje finns det möjlighet att lämna in provflaskor från SYNLAB.

På miljökontoret i Täby, Kemistvägen 8, och i kommunhuset i Vaxholm finns det möjlighet att både hämta och lämna in provtagningsflaskor.


Små livsmedelsföretag

Mer information om vad som gäller vid småskalig livsmedelshantering som till exempel UF-företag eller matlagning för turism utomhus hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.


Information till små livsmedelsföretag, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen i Sverige påverkas i hög grad av EU-lagstiftningen.

EG/EU-förordningar gäller direkt i Sverige och behöver därför inte föras in i svensk lag. Medan EG/EU-direktivens regler gäller först i Sverige när de förts in i den svenska livsmedelslagstiftningen, ofta i form av föreskrifter.


Livsmedelsverket är den centrala myndighet som utfärdar de föreskrifter som mer i detalj reglerar livsmedelshanteringen. Dessa publiceras i verkets egen författningssamling, LIVSFS (tidigare kallad SLVFS).


Lagstiftning, Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dricksvatten

Vanligen krävs det vatten av dricksvattenkvalitet i en livsmedelsanläggning. Är du ansluten till kommunalt vatten så är det vattnet kontrollerat av kommunen och du behöver inte göra något. Om du har egen eller gemensam brunn finns det regler kring provtagning.


Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information.Växel: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

 

Sidan publicerades: 2020-05-12