logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

 • Ingen giltig användare vald.

Folköl och tobak

All försäljning av tobak ska ansökas och folköl ska anmälas till kommunen där försäljningen sker. I Vaxholm görs ansökan eller anmälan till tillståndsenheten på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Tobak


Ansökan

Från och med 1 juli 2019 måste man ansöka om tillstånd för att sälja tobak. All försäljning av tobak ska ansökas via kommunen där försäljningen sker. I samband med din ansökan ska även ett egenkontrollprogram skickas med.

 

 

Regler för tobaksförsäljning

 

 • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Reklam för tobak är förbjudet. Undantag är inne i affären vid tobaken där det får sitta en liten informationsskylt med till exempel pris.
 • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
 • Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med svensk varningstext.

 

Egenkontroll

Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. I samband med anmälan ska egenkontrollprogrammet skickas in till tillståndsenheten.

 

Egenkontroll vid försäljning av tobak, exempel (Word)Word

 

Marknadsföring av tobak

Huvudregeln i tobakslagen är att reklam/marknadsföring till konsumenter är förbjuden, med några undantag.

 

Att tänka på:

 

 • Du får inte ha reklam för tobaksvaror utanför din butik.
 • Om det finns skyltar inomhus så bör de placeras så att de inte är synliga genom skyltfönster.
 • Om du har reklam i butiken så ska den finnas enbart där tobaken finns. Den får till exempel inte placeras bland godis.
 • Om du har tobaksreklam så ska den vara måttfull och saklig. Som butiksägare är du ansvarig för att reklamen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.
 • Du får inte göra reklam för mängdrabatter.
 • Extrapriser får inte förekomma.
 • Det är inte alltid självklart var gränsen går för vilken marknadsföring som enligt tobakslagen uppmanar till bruk, är påträngande eller uppsökande.


Hållpunkter:

 

 • Omfattningen har betydelse – till exempel hur många skyltar du har i din butik och hur stora de är.
 • Innehållet på skyltarna är viktigt – de får till exempel inte innehålla påståenden om att tobaksbruk skulle vara bra för människors hälsa eller utseende. Uttryck såsom "Billigt – köp nu!" får inte heller användas, eftersom de uppmanar till att använda tobak.
 • Inslag som gör att tobaksvarorna lätt uppmärksammas har betydelse – de får till exempel inte finnas i skåp som blinkar.

 

Utökat rökförbud

Från och med 1 juli 2019 utökas de rökfria miljöerna i samhället. Rökförbudet gäller tobak, e-cigaretter samt örtprodukter för rökning. Utöver de redan nu gällande rökfria miljöerna blir även följande miljöer rökfria:

 

 • på uteserveringar,
 • vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till,
 • i områden som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
 • på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och
 • på allmänna lekplatser.

 

Folköl

Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

 

Anmälan

Den som bedriver detaljhandel med folköl är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas. I samband med anmälan ska även ett egenkontrollprogram skickas med.

För att få bedriva försäljning av folköl måste du ha fyllt 20 år och affären ska vara registrerad eller godkänt av kommunen för hantering av matvaror. Du ska sälja ett varierat och omfattande utbud av matvaror. Vid servering av folköl ska lagad mat finnas att tillgå.

 

Anmälan försäljning av folköl eller tobak (pdf)PDF

 

Regler för folkölsförsäljning

 • Du måste vara säker på att personen som köper folköl är minst 18 år och att folkölen inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Kan kunden inte uppvisa legitimation ska försäljning inte ske.
 • Öl får inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

 

Egenkontroll

Vid försäljning av folköl är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram.
I samband med anmälan ska egenkontrollprogrammet skickas in till SRMH.

 

Egenkontroll vid försäljning av folköl, exempel (Word)Word

 

Mer information

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan publicerades: 2020-05-12