logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Styrdokument

Styrande dokument i Vaxholm


Stadens verksamhet sker inom ramen för lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter. De viktigaste lagarna som staden är skyldig att följa är kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlig upphandling. Till dessa kommer speciallagar inom de olika fackområdena, exempelvis skola, socialtjänst miljö m.m.


Det finns möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, för staden att utforma och anta egna styrdokument, så som riktlinjer, rutiner, policys, delegeringsordningar, dokumenthanteringsplan och reglementen, som kompletterar och fyller ut de regelverk som nämnts ovan.


I mapparna som du hittar nedan finns de viktigaste styrdokumenten. Vissa styrdokument gäller för alla stadens verksamheter medan andra bara gäller för en av nämnderna.

 

 

Sidan publicerades: 2020-06-16