logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Oljeskyddsplan

Vaxholms oljeskyddplan togs fram med målsättningen att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder.

Utsläpp av olja och oljeliknande kemikalier kan orsaka allvarliga skador på både människor och miljö, de ekologiska (men även de
socioekonomiska) effekterna av oljeutsläpp kan bli förödande för många parter.

Vaxholms stad inledde 2012 ett arbete med att ta fram en beredskapsplan för oljeolyckor. Syftet med oljeskyddsplanen är att den ska stärka stadens generella oljeskyddsberedskap, främst mot oljeutsläpp i havet. Planen är en del av Vaxholms stads krisplan och riktar sig främst till stadens krisledning eller de funktioner som är berörda av händelsen.


Prioriterade områden vid oljeutsläpp. Utdrag ur Länsstyrelsens miljöatlas.

Prioriterade områden vid oljeutsläpp. Utdrag ur Länsstyrelsens miljöatlas.


Prioriterade områden i Vaxholm:

 

Sidan publicerades: 2019-04-11