logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Säker i Vaxholm

 

Vaxholms stad har en beredskap om olyckor, kriser eller andra allvarliga händelser skulle inträffa.

Krisberedskap i Vaxholm


Vaxholm har ett ansvar för att verksamheter inom kommunen fungerar. Exempel på verksamheter som kommunen ansvarar för är äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.


Vaxholm ska verka för att samordna insatser vid kriser och extraordinära händelser inom kommunens geografiska område, så kallat geografiskt områdesansvar. Detta samordningsansvar omfattar också de som tillfälligt vistas i kommunen. Kommunen har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18