logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala funktionsnedsattas råd (KFR)


KPR och KFR är forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för de representerade organisationerna och stadens styrelser och nämnder.

Råden har möte 4 gånger per år.

 

Syfte

Syftet med rådens verksamhet är:

 • KPR är ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör äldre. KFR är motsvarande ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör personer med funktionsnedsättning.Remittering av ärenden till råden kan ske i syfte att ge en allsidig belysning av dessa frågor. Råden fungerar som forum för utbyte av erfarenheter, kunnande och information i aktuella frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. Det nyss nämnda innebär att frågor som rör enskilda personer inte ska eller kan behandlas av råden.

 • Råden lämnar förslag och deltar i beredningen av ärenden i syfte att ge en allsidig belysning av de frågor som remitteras till respektive råd.

Uppgifter


Råden ska:


 • Utgöra forum för samråd och förmedling av information i aktuella frågor mellan staden och de medverkande organisationerna.
 • Yttra sig i ärenden som remitterats till respektive råd.

Organisation


KPR:s sammansättning:

 • Rådet består av 8 deltagare.
 • Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande. Vice ordförande utses av rådet självt bland dess deltagare.
 • tre ordinarie representanter från Sveriges Pensionärsförening (SPF)
 • två ordinarie representanter från PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • Socialnämnden, två representanter varav en från oppositionen samt
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant

KFR:s sammansättning:

 • Rådet består av 7 deltagare.
 • Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande. Vice ordförande utses av rådet självt bland dess deltagare.
 • en ordinarie representant från Neuroförbundet Södra Roslagen
 • en ordinarie representant från den lokala Reumatikerföreningen i Vaxholm
 • en ordinarie representant från Synskadades Riksförbund
 • en ordinarie representant från FUB ( för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
 • Socialnämnden, två representanter varav en från oppositionen samt
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant


Representanternas namn:


Erik Dalhammar (SPF)

Jan Ekstedt (SPF)

Moniqua Hultberg (SPF)

Ulla Blomgren (ersättare, SPF)
Staffan Törnberg (ersättare, SPF)


Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (PRO, vice rådsordförande)

Kerstin Jältsäter (PRO)
Margaretha Pettersson (ersättare, PRO)


Tina Bendelin (FUB i södra Roslagen)

Kerstin Trägårdh (ersättare, FUB i Södra Roslagen)


Leif Gannert (Neuro Roslagen)


Ulla Magne (Vaxholms Reumatikerförening)


Birgit Strand (Synskadades Riksförbund)


Lena Hallberg (C, rådsordförande)

Leena Hämäläinen (WP)

Bengt Sandell (S)


Sammanträden


Kallelser 2020

 

Minnesanteckningar 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KFR 2020-02-17.pdf 1.8 MB 2020-03-20 12.08
KPR 2020-02-17.pdf 1.9 MB 2020-03-20 12.08


Kallelser 2019


Minnesanteckningar 2019

 

Kallelser 2018

 

Minnesanteckningar 2018

 

Sidan publicerades: 2020-03-23