logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stadsbyggnadsnämnden


Stadsbyggnadsnämnden har ansvaret för bygglov och bygganmälan, kart- och mät-frågor, förrättningsfrågor, obligatorisk ventilationskontroll samt kontroll av hissar. 

Nämnden ska verka för att Vaxholmsborna ges en i alla avseenden god livsmiljö i överensstämmelse med målsättningen om ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle med god fysisk utformning.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Jan Reuterdahl (L), 1:e vice ordförande är Fredrik Östman (C) och 2:e vice ordförande är Lars Sjöblom (M).

 

Sidan publicerades: 2020-01-08