logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Socialnämnd

Socialnämnden (SN) utövar den politiska styrningen enligt socialtjänstlagens krav med ansvar för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver.

Socialnämnden ansvarar för  myndighetsutövning gällande:

  • äldre- och funktions-hinderomsorg
  • funktionshinderomsorg utförare
  • individ och familjeomsorg
  • flyktingmottagande
  • äldreomsorg utförare.

Uppdragen styrs av lagstiftning och politiskt beslutade styrdokument.


Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Lena Hallberg (C), 1:e vice ordförande är Jonas Forsberg (S) och 2:e vice ordförande är Annicka Hörnsten Blommé (M).

 

Sidan publicerades: 2019-11-04