logo

Kontakta oss

Besöksadress

Skogsbovägen 9-11
Gustavsberg

Telefon

08-570 470 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Överförmyndarnämnden


Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare.


Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 2011.

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning.


Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare.


Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster.


Vaxholms stad representeras i nämnden av 1 ledamot och 1 ersättare. Vice ordförande är Anna Norström Hvitfeldt (C).

 

Sidan publicerades: 2019-02-14