logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Krisledningsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse, i den mening som avses i 4 § lagen (2006:544), medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.


Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.


Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare (samma som kommunstyrelsens arbetsutskott). Ordförande i nämnden är kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C).

 

Sidan publicerades: 2020-04-01