logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)


Barn- och utbildningsnämnden (BUN) utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem/klubb, fritidsgård och kulturskola.

Nämnden ansvarar för driften av den kommunala verksamheten (egenregin) samt för uppföljning av all pedagogisk verksamhet avseende kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

BUN ansvarar därutöver även för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare och har även tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Nämnden består 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Michael Baumgarten (L), 1:e vice ordförande är Bertil Jansson (S) och 2:e vice ordförande är Svante Nordell (M).

 

Sidan publicerades: 2019-02-14