logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem/klubb och fritidsgård.

 

Förvaltningschef: Ulrika Strandberg

E-post: ulrika.strandberg@vaxholm.se

Telefon: 08-522 427 18

Inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde finns också gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och Kulturskolan. Förutom de kommunala skolorna finns även fristående verksamheter för förskola och grundskola i Vaxholm.


Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med cirka 1800 barn och elever i förskola och grundskola, cirka 450 elever i gymnasieskolan och cirka 350 anställda.


Den kommunala skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem grundskolor, nio förskolor, två stycken familjedaghem och en öppen förskola. Kulturskolan har undervisning i dans, drama och musik. Förutom de kommunala verksamheterna finns även fem fristående förskolor och en fristående grundskola.


Cheferna för de kommunala enheterna ingår i BUC-gruppen tillsammans med representanter för utbildningsförvaltningen, d.v.s. utbildningschef, utvecklingsledare och controller.


På utbildningsförvaltningen finns dessutom handläggare, administrativ samordnare, nämndsekreterare och studie- och yrkesvägledare.

 

Sidan publicerades: 2019-02-06