logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stadsbyggnadsförvaltningen


Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad svarar för stadsbyggandet i Vaxholms stad.

 

Förvaltningschef: Susanne Edén

E-post: susanne.eden@vaxholm.se

Telefon: 08-541 709 87

Med tydligt ansvar och i samverkan bygger vi, tjänstepersoner, politiker och invånare, Vaxholm tillsammans. Förvaltningen innehåller en planenhet, en bygglov- och GIS-enhet, en exploateringsenhet, en teknisk enhet, en fastighetsenhet och stadens bibliotek med cirka 50 medarbetare.

 

Våra huvudsakliga ansvarsområden är översiktsplan och detaljplaner, bygglov, kartor och mätning, drift av gator och byggnader, nybyggnation av kommunala lokaler, naturfrågor (som till exempel naturreservat, blåplan, gröna kilar med mera), kulturfrågor och bibliotek.  

Vi arbetar för kommunstyrelsen, via planeringsutskottet när det gäller översiktsplaner, detaljplaner, större byggprojekt och exploatering, för stadsbyggnadsnämnden avseende bygglov och strandskyddsdispenser och för nämnden för teknik, fritid och kultur avseende frågor om drift och underhåll, komplettering av lokaler, kultur och bibliotek.

 

Sidan publicerades: 2019-10-23