logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Regionalt samarbete

Vaxholm är med i samarbeten genom Östersjöinititativet, Svealands kustvattenvårdsförbund, Stockholm Nordost!, Skärgårdsstrategin, Stockholm - The Capital of Scandinavia och Stockholms gröna kilar

ÖstersjöInitiativet

ÖstersjöInitiativet (Ö-I) är ett samarbete mellan sju svenska kommuner/regioner som alla är beroende av ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet.

Svealands kustvattenvårdsförbund

Svealands kustvattenvårdsförbund arbetar med miljöövervakning, information och miljöövervakningsprogram för Svealandskusten.

 

Förutom kusten i Haninge kommun bevakar alltså förbundet kustvattnet i hela Uppsala, Sörmlands och Stockholms län. Medlemmarna i Svealands kustvattenvårdsförbund är kommuner, länsstyrelser, landsting, företag och organisationer. Mätningar görs regelbundet på olika punkter i skärgården och resultaten används för att visa vattenkvalitet och hur kvaliteten har förändrats. Resultaten är också ett underlag för olika förbättringsåtgärder.

 

Stockholm Nordost!

Nordostkommunerna i Stockholms län har antagit en gemensam vision för att utveckla regiondelen. Tidsperspektivet sträcker sig från 2010 till 2040 och med en utblick till 2050. Nordostkommunerna är: Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

 

Vaxholm, en del av Stockholm - The Capital of Scandinavia

Konkurrensen när det gäller att locka till sig nya företag, besökare och boende blir allt hårdare. Men med gemensamma krafter och god samverkan kan Stockholmsregionen stärka sin ställning nationellt och internationellt. Därför samarbetar 47 kommuner i regionen kring investeringsfrämjande verksamhet och marknadsföring internationellt.

Syftet är att skapa tillväxt – till nytta för både invånare och näringsliv. En annan viktig del av arbetet är att förbättra företagsklimatet och näringslivsservicen på hemmaplan. Regionen marknadsförs med det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia.

 

Stockholms gröna kilar

Vaxholms stad ingår i ett regionalt samverkansprojekt inom Stockholms gröna kilar tillsammans med Täby, Vallentuna, Österåker, Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna, Danderyd, landstinget, länsstyrelsen samt flera intresseorganisationer. Tillsammans arbetar vi för att utveckla, säkerställa samt öka tillgängligheten till regionens natur- och kulturvärden.

 

Sidan publicerades: 2019-01-18