logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Uppföljning och resultat

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år. I uppföljningarna görs en lägesbedömning av kommunens verksamhetsresultat och ekonomi.

I årsredovisningen sammanfattas resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen innehåller också beskrivning av nämndernas arbete och en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.


Hållbarhetsredovisningen kompletterar årsredovisningen och beskriver arbetet med att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Ta del av årsredovisning och hållbarhetsredovisning under relaterad information.

 

Sidan publicerades: 2020-07-01