logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Fokusområden, målstyrning, nyckeltal

Hållbar Miljö har fem fokusområden vars innehåll och strategiska åtgärder är kopplade till kommunens budget- och bokslutsprocess.

Målstyrningen innebär att för varje fokusområde ska finnas mätbara nyckeltal och målvärden. Resultatet redovisas i det årliga bokslutet, vilket inkluderar lägesrapportering och analys.

Nyckeltalen avser både Vaxholm stad som geografiskt område och den egna kommunala organisationen.


Följande övergripande nyckeltal används:


VAR MILJÖSMART I SKÄRGÅRDEN

 • Andel insamlat organiskt avfall (%)                    
 • Mängd insamlat kärl- och säckavfall (kg/person)
 • Mängd farligt avfall som har samlats in via kommunen (kg/person)
 • Andel upphandlingar med avancerade miljökriterier (%)
 • Andel kommunala förskolor o skolor som är miljö- certifierade med Grön Flagg (%)


FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN I ÖSTERSJÖN

 • Antal fastigheter/bostäder som genom detaljplaneläggning och VA-utbyggnad får tillgång till VA-anslutning (st)


MINSKA KLIMATPÅVERKAN

 • Utsläpp av växthusgaser (CO2 ekvivalenter)
 • Energiförbrukning i kommunens fastigheter/verksamhetslokaler (KWh/m2)
 • Andel av kommunens bilar som kör på förnybara bränslen (%)
 • Total energiförbrukning (per /inv.)
 • Körsträcka med bil (mil/inv)


SÄKRA BIOLOGISK MÅNGFALD

 • Andel Vaxholmsbor som tycker att natur- och friluftsområden håller hög kvalitet


KLIMATANPASSA


 

Sidan publicerades: 2018-08-01