logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Miljöprogram 2014-2020

Vaxholms miljöprogram 2014 - 2020 har antagis i kommunfullmäktige (2014-04-07).

Miljöprogrammet är ett gemensamt ställningstagande, ett övergripande dokument, som ska vägleda och stödja stadens arbete för att nå det kommunövergripande målet Hållbar miljö.

Strategidokumentets innehåll ska fördjupas i befintliga och kommande planer.

För att vi ska kunna uppnå Stockholms regionens mål och de svenska nationella miljömålen behöver vi arbeta systematiskt, operativt och långsiktigt med miljöfrågorna.


I miljöprogrammet finns fem fokusområden nämligen

  • Var miljösmart i vardagen
  • Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
  • Minska klimatpåverkan
  • Säkra biologisk mångfald
  • Klimatanpassa


Under varje fokusområden arbetar vi med strategiska åtgärder som är riktade för stadens geografiska område samt kommunens egen organisation.

 

Sidan publicerades: 2019-01-18