logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Markförsäljningspolicy för Vaxholms stads markområden för bebyggande

Policyn beslutades av kommunfullmäktige 2015-04-13 och innehåller riktlinjer för försäljning av markområden för bebyggande som ägs av Vaxholms stad och förvaltas av Stadsbyggnadsförvaltningen.


Vaxholms stad har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och samhällsutvecklingen i kommunen.

Försäljning av obebyggd mark för exploatering är då viktig för att kunna genomföra uppdraget.

Syftet med denna policy är att förtydliga och underlätta, externt och internt, processerna kring marköverlåtelser och markanvisningar av kommunägda markområden för bebyggande. Policyn anger kommunens förhållningssätt och riktlinjer för hur försäljning av kommunens markområden för bebyggande ska ske. Med en transparent och förutsägbar försäljningsprocess främjas intresset för att genomföra exploateringar och delta i anbudsförfaranden i kommunen. Vaxholms stads gällande grundprincip är att gynna goda konkurrensförhållanden mellan olika aktörer på marknaden.

 

För att anmäla intresse om markanvisning, klicka här.

 

Sidan publicerades: 2019-03-01