logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förtjänsttecken i Vaxholms stad

Känner du till någon som gjort något extra bra för Vaxholm? Någon föreningsledare som du tycker behöver hedras? Då kan du nominera honom eller henne till Vaxholms stads förtjänsttecken.

Kommunfullmäktige beslutade § 70/2012 att staden årligen ska dela ut ett förtjänsttecken som beröm för långvarig, meriterande verksamhet eller för betydande tjänster till förmån för kommunen.


Syftet med tilldelande av ett förtjänsttecken är att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till personer som uträttat något som har främjat kommunen i en vidare bemärkelse.


I Vaxholm är förslaget att förtjänsttecknet kan tilldelas dels

  • den som genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad
  • den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap med anknytning till Vaxholms stad


Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering av person/personer som föreslås ska kunna göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Nominering till 2020 års förtjänsttecken sänds till kommunkansliet senast den 27 april 2020, Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm eller till kansliet@vaxholm.se


Utmärkelsen delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni varje år.


Tidigare förtjänsttecken som delats ut:


2020 Carl-Uno Sjöblom


2019 Anders Jonasson


2018 Lena Wannerus


2017 Ann-Christin och Erik Himmelstrand


2016 Urban Fredriksson


2015 Leif Gannert


2014 Lena och Arne Sundberglänk till annan webbplats


2013 Sven-Olof Kviman och Bernt Malmlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerades: 2020-07-13