logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hälsofrämjande förutsättningar

- Vaxholm är en hälsofrämjande stad

Levnadsvanor, såsom fysisk aktivitet, kostvanor, spelvanor och drogvanor är faktorer som påverkar hälsan i stor utsträckning. Dessa fyra levnadsvanor är också de som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Människan själv har det yttersta ansvaret för sin livsstil och sina levnadsvanor men Vax-holms stads roll är att skapa hälsofrämjande förutsättningar och möjliggöra för männi-skor att välja hälsofrämjande alternativ.


Vaxholms stad arbetar för att erbjuda en meningsfull och innehållsrik fritid, ett hälso-främjande och förebyggande föreningsliv, attraktiva alternativ till biltrafik, närhet till grönområden, näringsrika skolmåltider, samt information, råd och stöd. På så sätt under-lättar vi för Vaxholmsbon att välja hälsofrämjande istället för sjukdomsbefrämjande al-ternativ.

 

Så arbetar vi för att erbjuda hälsofrämjande förutsättningar;
- ökar samverkan och samordning mellan aktörer som arbetar hälsofrämjande i kommunen
- sprider och implementerar vetenskapliga hälsofrämjande arbetssätt och metoder
- ökar medvetenheten och delaktigheten bland kommuninvånarna kring det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i Vaxholms stad

Så vet vi att vi lyckas;
- minskad andel 4-åringar med övervikt och fetma
- ökad andel ungdomar som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning


 

Sidan publicerades: 2019-03-06