logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Brottsförebyggande arbete


En betydelsefull del i arbetet med att främja tryggheten i Vaxholms stad är att arbeta brottsförebyggande.

En låg brottsprevalens i Vaxholms stad är en förutsättning för en fortsatt hög grad av upplevd trygghet. Ett effektivt arbete handlar om att förebygga brott och genomföra tidiga preventiva insatser.

Det kan handla om att förändra den fysiska miljön på utsatta platser, uppmärksamma och informera brottsoffer eller genomföra utbildnings och informationsinsatser mot föräldrar och personal. Många kommunala verksamheter i Vaxholms stad har därmed en indirekt brottsförebyggande verkan även om det inte är deras huvudsyfte, skolan är ett sådant exempel och ytterligare ett är stadsbyggnad.

 

Sidan publicerades: 2018-08-01