logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Drogförebyggande arbete

Att begränsa skadorna av alkohol och andra droger är en viktig faktor för att öka folkhälsan och välfärden i vår kommun.

Ett välfungerande drogförebyggande arbete innefattar en rad olika verktyg där medvetna föräldrar, samlade gemensamma krafter och ett lyckat brottsförebyggande arbete är några betydelsefulla områden

 

”Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk” – så lyder det nationella övergripande målet för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) – politiken.


Det mest effektiva sättet att minska och förebygga drogrelaterade skador är att minska tillgången. Viktigt arbete i Vaxholms stad är därmed att arbeta mot langning, med ansvarsfull alkoholservering, tillsynsarbete vid köp av tobak och alkohol, erbjuda drogförebyggande föräldrastödsprogram samt inrätta en välfungerande och tydlig drogpolicy i kommunen.

 

Så arbetar vi drogförebyggande;
- ökar samverkan och samordning mellan aktörer som arbetar drogförebyggande mot barn och unga
- sprider och implementerar vetenskapliga drogförebyggande arbetssätt och metoder
- ökar medvetenheten och delaktigheten bland kommuninvånarna kring det drogförebyggande arbetet som bedrivs i Vaxholms stad

Så vet vi att vi lyckas;

- ökad andel ungdomar som väljer att avstå från tobak, alkohol och andra droger.


 

Sidan publicerades: 2019-03-18